X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårAugust2022Hele tiden
Temperatur (C)19.9 ↑ 19.9 (14:03)
↓ 17.8 (03:49)
↑ 24.9 (13:11)
↓ 17.8 (07:02)
↑ 26.2 (14)
↓ 9.9 (13)
↑ 30.1 (Jun 24)
↓ -3.8 (Apr 1)
↑ 30.1 (2022 Jun 24)
↓ -6.6 (2021 Des 25)
Regn (mm)n/a 6.61.618.0399.2420.0
Luftfuktighet (%)95 ↑ 95 (14:57)
↓ 88 (02:54)
↑ 89 (08:19)
↓ 63 (13:14)
↑ 100 (13)
↓ 47 (14)
↑ 100 (Jan 1)
↓ 25 (Apr 22)
↑ 100 (2021 Des 15)
↓ 25 (2022 Apr 22)
Duggpunkt (C)19.1 ↑ 19.1 (15:20)
↓ 16.2 (03:43)
↑ 19.4 (20:04)
↓ 14.3 (00:04)
↑ 19.4 (15)
↓ 7.1 (2)
↑ 19.4 (Aug 15)
↓ -8.4 (Mar 30)
↑ 19.4 (2022 Aug 15)
↓ -13.4 (2021 Des 24)
Trykk (hPa)1004.4 ↑ 1005.8 (03:06)
↓ 1003.2 (08:52)
↑ 1010.2 (00:04)
↓ 1004.8 (19:59)
↑ 1028.2 (9)
↓ 1002.5 (3)
↑ 1049.6 (Mar 19)
↓ 970.5 (Feb 16)
↑ 1049.6 (2022 Mar 19)
↓ 0.0 (2021 Des 11)
Vind (m/s)0.9 46.5 (10:59)49.2 (06:14)49.2 (13)54.5 (Jul 20)54.5 (2022 Jul 20)
Kast (m/s)1.3 52.3 (10:59)49.2 (06:14)52.3 (16)55.0 (Jul 20)55.0 (2022 Jul 20)