X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJanuar2022Hele tiden
Temperatur (C)6.8 ↑ 6.8 (00:04)
↓ 6.8 (00:04)
↑ 7.4 (15:29)
↓ 1.6 (04:17)
↑ 9.2 (2)
↓ -2.6 (6)
↑ 9.2 (Jan 2)
↓ -2.6 (Jan 6)
↑ 15.0 (2021 Des 11)
↓ -6.6 (2021 Des 25)
Regn (mm)n/a 0.00.645.445.466.2
Luftfuktighet (%)96 ↑ 96 (00:04)
↓ 96 (00:04)
↑ 100 (22:23)
↓ 81 (23:16)
↑ 100 (1)
↓ 57 (9)
↑ 100 (Jan 1)
↓ 57 (Jan 9)
↑ 100 (2021 Des 15)
↓ 38 (2021 Des 24)
Duggpunkt (C)6.2 ↑ 6.2 (00:04)
↓ 6.2 (00:04)
↑ 6.9 (15:26)
↓ -0.6 (23:16)
↑ 8.2 (13)
↓ -5.4 (19)
↑ 8.2 (Jan 13)
↓ -5.4 (Jan 19)
↑ 9.4 (2021 Des 15)
↓ -13.4 (2021 Des 24)
Trykk (hPa)1025.6 ↑ 1025.6 (00:04)
↓ 1025.5 (00:07)
↑ 1027.3 (00:16)
↓ 1023.2 (14:12)
↑ 1030.9 (14)
↓ 976.5 (4)
↑ 1030.9 (Jan 14)
↓ 976.5 (Jan 4)
↑ 1039.1 (2021 Des 17)
↓ 0.0 (2021 Des 11)
Vind (m/s)1.3 2.7 (00:14)8.5 (14:27)25.5 (19)25.5 (Jan 19)25.5 (2022 Jan 19)
Kast (m/s)1.3 3.1 (00:04)9.8 (14:56)29.5 (19)29.5 (Jan 19)29.5 (2022 Jan 19)