Wind power

%

P = 0.5 × ρ × A × V3 × Cp

P = wind power [W]
r = blade length [m]
ρ = air density = 1.2255 kg/m3
A = area = π × r2 [m2]
V = vindhastighet [m/s]
Cp = power efficiency (maks 59%)
 

Stasjons gjennomsnitt

Januar 4.10 m/s
Februar 3.90 m/s
Mars 3.81 m/s
April 4.73 m/s
Mai 4.17 m/s
Juni 4.68 m/s
Juli 4.40 m/s
August 4.12 m/s
September 4.02 m/s
Oktober 5.11 m/s
November 5.88 m/s
Desember 5.16 m/s
4.51 m/s
Design

Velg design...

Enheter

Språk